top of page
חיפוש

זמני היום

עודכן: 18 במאי 2021

זמני היום בהלכה הוא כינוי לזמנים שונים במהלך היממה, הנוגעים לקיום מצוות או איסורים שונים התלויים בזמן מסוים. קיימות מחלוקות הלכתיות רבות בנוגע לזמני היום, הן במישור המעשי למשל מתי הנץ החמה, והן במישור ההלכתי למשל ממתי מודדים את שעות היום, מעלות השחר או מהנץ החמה.


זמני היום נקבעים לפי מיקום המכשיר (קורדינטות המתקבלות משרותי מיקום של המכשיר)

במידה שלא התקבלו קורדינות מכל סיבה שהיא המיקום יוגדר לזמני ירושלים.


הלוח העברי מציג את הזמנים הבאים:

 1. עמוד השחר 120ד

 2. משיכיר

 3. עמוד השחר 72ד

 4. הנץ החמה

 5. סוף שמע מגן אברהם

 6. סוף שמע

 7. סוף תפילה

 8. חצות

 9. מנחה גדולה

 10. פלג מנחה

 11. שקיעה

 12. צאת הכוכבים

 13. צאת הכוכבים רבינו תם

 14. הדלקת נרות (שבת הקרובה)

 15. ויציאת השבת (שבת הקרובה)


חישוב צאת הכוכבים בשבת ויום טוב

צאת הכוכבים בשבת ויום טוב מחושב כ 8.5 מעלות מתחת לאופק, חישוב זה מבוסס על מיקום השמש 36 דקות לאחר השקיעה בירושלים.


*על מנת לקבל זמני היום לתאריך אחר יש ללחוץ על כפתור הזכוכית מגדלת שנמצא בתפריט העליון


*על מנת לקבוע מיקום בצורה ידנית יש ללחוץ על כפתור הניווט שנמצא בתפריט העליון.


*למנוי זהב יש אפשרות להוסיף התראה לזמנים ספציפים.585 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page